Νέα – Ανακοινώσεις

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών

Δείτε εδώ την ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων νετός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτροφικών εκγκαταστάσεων εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στη Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κης της ΠΕ Βοιωτίας, μέχρι τις 4-12-2017. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτην/κων εγκαταστάσεων ενδιαφερομένων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα.