Διακηρύξεις ΔΕΥΑΘ

Διαγωνισμός για το έργο Επέκταση Κεντρικής Δεξαμενής Ύδρευσης Θήβας και Κατασκευή Αγωγού Διασύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής

Δείτε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης του έργου