Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΗ.Κ.Ε.Θ.(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ): ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ .ΠΡΩΤ.:540/6-12-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων(ΔΗ..Κ.Ε.Θ.)(ΦΕΚ 1039/τ.Β΄/27-5-2011)που εδρεύει στη Θήβα Ν.Βοιωτίας, οδός Βουρδουμπά 13, ύστερα από την υπ’αριθμ. 18/18-8-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και την έγκριση της Γ.Γ.της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας υπ’αριθμ. 42856/9439/22-9-2011 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός(1)ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της….

Δείτε εδώ αναλυτικά την περίληψη της προκήρυξης ή στο blog της ΔΗΚΕΘ.