• Για ερωτήσεις- διευκρινίσεις σχετικά με οικονομικά θέματα τάφων επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2262350623
  • Για λοιπά θέματα διαχείρισης νεκροταφείων επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση (2262350671)