Κατεβάστε εδώ το έντυπο αίτησης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
  • ΠΙΣ/ΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΒΙΒΛΙΑΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
  • ΕΚΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΛ. ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΡΕΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ή ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ή ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΑΘΗΣΗ ΤΟΥ / ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά χορηγούνται από την υπηρεσία. Τηλ. 2262350603 & 604

Πληροφορίες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στα τηλ. 2262350603 & 604

Δείτε περισσότερα εδώ

Πληροφορίες για το επίδομα στέγασης στα τηλ. 2262350603 & 604

Δείτε περισσότερα εδώ

Πληροφορίες για τα  προγράμματα καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού που υλοποιεί ο Δήμος Θηβαίων  στα τηλ. 2262350603 & 2262350604

  • ΤΕΒΑ
  • Επανασύνδεση ρεύματος
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 , σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

(Οι μετανάστες που επιλέγονται ως μέλη του συμβουλίου μεταναστών πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα νομιμοποίησης και ιδίως άδεια παραμονής στη χώρα.)

Έργο του συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου για θέματα που αφορούν την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν,ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο,εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Επίσης το συμβούλιο ένταξης μεταναστών έχει στενή συνεργασία με το Κέντρο Μεταναστών, παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ)

Το πρόγραμμα ξεκίνησε να υλοποιείται το 2015, μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βοιωτίας, που έχει συσταθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ στην οποία ο Δήμος Θηβαίων συμμετέχει ως εταίρος, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Π.Ε. Βοιωτίας.  Μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται 401 νοικοκυριά, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262350603.