Ληξιαρχική πράξη γέννησης

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  • Φ/Α Ταυτότητας

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

  • Αίτηση για ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Φ/Α Ταυτότητας

Ληξιαρχική πράξη γάμου

  • Αίτηση για ληξιαρχική πράξη γάμου
  • Φ/Α Ταυτότητας

Ληξιαρχική πράξη υιοθεσίας

  • Αίτηση
  • Απόφαση δικαστηρίου με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.

Η δήλωση υιοθεσίας γίνεται παρουσία και των δύο γονέων με τις ταυτότητες τους στο ληξιαρχείο του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων.