Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Διεύθυνση: Κύπρου 3,32200, Θήβα

Τηλ.: 2262350600 (τηλεφωνικό κέντρο Δήμου), 665 (Ληξίαρχος), 668, 657 (Δημοτολόγιο)

Φαξ.: 2262027628

Email: dimosthivas@thiva.gr

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

Υπηρεσίες Δημοτικής Κατάστασης

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 3. Φωτοαντίγραφα Εκκαθαριστικού και Ε1 τελευταίου έτους
 • Λόγω Γάμου:
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 4. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μεταδημότευση στο Δήμο Θηβαίων
 • Λόγω Διετούς Κατοικίας:
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Λόγω Αρχικής Δημοτικότητας:
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μεταδημότευση στο Δήμο Θηβαίων
 4. Υπεύθυνη Δήλωση
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου με στοιχεία διαζυγίου
 4. Διαζευκτήριο
 • Λόγω Γάμου:
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Εκδίδεται μόνο στους πλησιέστερους Συγγενείς

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο)
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 3. Πρόσφατη φωτογραφία του τέκνου (τύπου ταυτότητας)
 4. Αυτοπρόσωπη παρουσία γονέα και τέκνου
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 3. Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή λογαριασμό ΔΕΚΟ στο ονοματεπώνυμο του αιτούντα
 1. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο Ε1 τελευταίου έτους
 3. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού τελευταίου έτους