Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Δημοτικός Οργανισμός Θήβας: Εγγραφές-Επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς Θήβας και Βαγίων

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ»
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τις Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς ΘΗΒΑΣ και Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ του Δ.Ο.Θ.
σχ. περιόδου φιλοξενίας 2022-2023.

Χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών:

30 ΜΑΪΟΥ 2022 έως 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

● Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών ( 30 μηνών ) έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης από 01/01/2019 έως 31/03/2020).

● Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση για την εγγραφή – επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. ΔΟΘ για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:
Α) μέσω email (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση : paidstth@otenet.gr
Β ) Παράδοση σε σφραγισμένο φάκελο, όπου υποχρεωτικά να αναγράφετε το Ονομ/μο του ενδιαφερόμενου Γονέα καθώς και η ένδειξη :ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή ΕΠΑΝ/ΦΗΣ νηπίου Σχ. Έτ. 2022-2023 στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ του Ν.Π « ΔΟΘ» στην δ/νση ΑΜΦΙΟΥ 3-5 ΘΗΒΑ για την εγγραφή στους Π.ΣΤ. ΘΗΒΑΣ και
στον Π.ΣΤ. Δ.Ε. ΒΑΓΙΩΝ για την αντίστοιχη εγγραφή, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

● Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ο.Θ. σχετικά με πληροφορίες για την εγγραφή καθώς επίσης και για τον τρόπο υποβολής της Αίτησης και των δικαιολογητικών, από τις 09.00π.μ. έως 13:00μ.μ. καθημερινά (κ. Σταμάτη – τηλ. 2262029372).

● Τα έντυπα των Αιτήσεων, το Ατομικό Δελτίο Υγείας και τα δικαιολογητικά θα μπορείτε να τα βρείτε:
στο site τουΔ.Ο.Θ.: http://dothivas.blogspot.com και
στο site του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ: https://thiva.gr

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και πληρότητα των εγγράφων σας, ενώ επίσης συστήνουμε να αναγράφετε το ον/μο ΓΟΝΕΑ και ΝΗΠΙΟΥ καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αναφορικά με την αίτησή σας.

Μεμονωμένα δικαιολογητικά αιτήσεων δε θα παραλαμβάνονται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΟΘ σχ.ετ.2022-2023(1)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ σχ. ετ. 2022-2023 Νηπίων ΔΟΘ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ σχ.ετ .2022-2023 Νηπίων ΔΟΘ

ΕΝΤΥΠΟ-Aτομικο Δελτιο Υγειας νηπιων ΔΟΘ