Προσλήψεις προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (14) ΑΤΟΜΩΝ ΛΟΓΩ COVID ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού (14) ατόμων και διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο Θηβαίων, από 18 Φεβρουαρίου έως 22 Φεβρουαρίου ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-mail: protokolo@thiva.gr ή κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2262350684.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ covid 14 ατομων

DOC002

DOC003