Προσλήψεις προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΤΕ(5) ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Θηβαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει πέντε (5) ΥΕ εργάτες πυροπροστασίας για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυροπροστασίας, για διάστημα (4) τεσσάρων μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Θηβαίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 02-07-2021 έως 06-07-2021 και κατόπιν ραντεβού, με την αρμόδια υπάλληλο κ. Κατσιμίχα Τριανταφυλλιά, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2262350670 ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-mail: protokolo@thiva.gr

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ.