Δημόσια Διαβούλευση, Έργα - Μελέτες

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ο Δήμος Θηβαίων διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Διαγνωστική προσέγγιση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Θήβας».

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00.Στη συζήτηση, πέραν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται να συμμετάσχουν και φορείς της πόλης που έχουν ως αντικείμενο τον πολιτισμό. Λόγω περιορισμών της πλατφόρμας που ορίζει μέγιστο επιτρεπτό όριο συμμετεχόντων, παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimosthivas@thiva.gr
Στο mail θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του φορέα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail). Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο έως και τη Δευτέρα, 15/02.