Προσλήψεις προσωπικού

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά: από 1/8/2022 έως 12/8/2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΥΣΟΩΡΜ-2Ν7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ