Τα Νέα του Δήμου

Δημοσιοποίηση πίνακα συμμετεχόντων πωλητών(παραγωγών-επαγγελματιών) στις Λαϊκές Αγορές Θήβας και Βαγίων 22, 23 και 25/4/2020

Σύμφωνα με την παρ. Β του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ Β’ 943, 20-3-2020) δημοσιοποιούμε ως ακολούθως τους πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές στις λαϊκές αγορές :

• της Τετάρτης 22/4/2020, στην οδό Περγάμου της Θήβας. Δείτε εδώ τον πίνακα
• της Πέμπτης 23/4/2020,  στην Κοινότητα Βαγίων Δήμου Θηβαίων. Δείτε εδώ τον πίνακα
• του Σαββάτου 25/4/2020, στην οδό Περγάμου της Θήβας. Δείτε εδώ τον πίνακα