Τα Νέα του Δήμου

Δημοσιοποίηση πίνακα συμμετεχόντων πωλητών(παραγωγών-επαγγελματιών) στη Λαϊκή Αγορά Θήβας 20/5/2020

 

Σύμφωνα με την παρ. Β του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ Β’ 943, 20-3-2020) δημοσιοποιούμε ως ακολούθως τους πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές στη λαϊκή αγορά της Τετάρτης 20/5/2020 που πραγματοποιείται στην οδό Περγάμου της Θήβας.

KATAΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-5-2020