Τα Νέα του Δήμου

Δημοσιοποίηση πίνακα συμμετεχόντων πωλητών(παραγωγών-επαγγελματιών) στη Λαϊκή Αγορά Βαγίων 14/5/2020

Σύμφωνα με την παρ. Β του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ Β’ 943, 20-3-2020) δημοσιοποιούμε ως ακολούθως τους πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης 14/5/2020 που πραγματοποιείται στα Βάγια:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 14-5-2020