Τα Νέα του Δήμου

Δημοσιοποίηση πίνακα συμμετεχόντων πωλητών(παραγωγών-επαγγελματιών) στις Λαϊκές Αγορές Θήβας και Βαγίων 6 και 7 /5/ 2020

 

Σύμφωνα με την παρ. Β του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ Β’ 943, 20-3-2020) δημοσιοποιούμε ως ακολούθως τους πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές στις λαϊκές αγορές:

  • της Τετάρτης 6/5/2020, στην οδό Περγάμου της Θήβας. Δείτε εδώ τον πίνακα
  • της Πέμπτης 7/5/2020, στα Βάγια. Δείτε εδώ τον πίνακα