Τα Νέα του Δήμου

Δημοσιοποίηση πίνακα συμμετεχόντων πωλητών(παραγωγών-επαγγελματιών) στη Λαϊκή Αγορά Θήβας 2/5/2020

Σύμφωνα με την παρ. Β του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ Β’ 943, 20-3-2020) δημοσιοποιούμε ως ακολούθως τον πίνακα με τους συμμετέχοντες πωλητές στη λαϊκή αγορά :

• του Σαββάτου 2/5/2020, στην οδό Περγάμου της Θήβας. Δείτε εδώ τον πίνακα