Νέα – Ανακοινώσεις

Δημοσιεύθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ειδικοτήτων ΔΕ, ΠΕ, ΤΕ για το Δήμο Θηβαίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Γραφείο Τύπου

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3
Ταχ.Κώδικας: 32 200
Τηλ: 2262 -3-50607
Fax: 2262-0- 27628
Εmail: dimosthivas@thiva.gr
Site: www.thiva.gr
Θήβα 16/ 12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Δημοσιεύθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα ειδικοτήτων ΔΕ, ΠΕ, ΤΕ για το Δήμο Θηβαίων.

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητή του ΟΑΕΔ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.oaed.gr ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, στο πλαίσιο της πράξης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης”

Ύστερα από τα παραπάνω καλούνται οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι να προσέλθουν μέχρι την Τετάρτη 18-12-2013 στο Γραφείο του ΟΑΕΔ στη Θήβα, προκειμένου να παραλάβουν το σχετικό σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στον Δήμο Θηβαίων

Τα ονόματα των επιλεγέντων για το Δήμο Θηβαίων είναι τα ακόλουθα :

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και από τις υπηρεσίες του Οργανισμού ΟΑΕΔ.