Νέα – Ανακοινώσεις

Δημοσίευση πλαισίου εφαρμογής Γεωργοπεριβαλλοντικών και Κλιματικών μέτρων του Π.Α.Α 2014-2020.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμία, 04 Οκτωβρίου 2017

Δημοσίευση πλαισίου εφαρμογής Γεωργοπεριβαλλοντικών και Κλιματικών μέτρων
του Π.Α.Α 2014-2020.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα ενημερώνει τους αγρότες της, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προχώρησε στην δημοσίευση του πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.01.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα ?μφισσας» και 10.1.04 «Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, προκειμένου να ενημερωθούν και προετοιμαστούν, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις..
Θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των παραπάνω δράσεων προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος αίτηση στήριξης.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου και να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της κάθε δράσης.
Περιοχές παρέμβασης δράσης 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», είναι γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας που είναι: Μικρό & Μεγάλο Λιβάρι, όρος Καντήλι, όρος Κοχύλας, όρος Όχη, όρη Δίρφης, λίμνη Δύστος, νησίδες Σκύρου, Κάτω ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού, όρος Οίτη, Όρος Παρνασσός, ευρύτερη περιοχή Γαλαξιδίου, όρος Γκιώνα, όρος Βαρδούσια, Όρη ?γραφα.
Περιοχές παρέμβασης δράσης 10.01.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα ?μφισσας&raq…