Προσλήψεις προσωπικού

ΔΗΚΕΘ: Προκήρυξη Πρόσληψης 41 ατόμων για το Δημοτικό Ωδείο Θήβας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θηβαίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα ενός (41) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2020–2021, το προσωπικό του οποίου αμείβεται από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Κατεβάστε εδώ την αίτηση.