Ανακοινώσεις ΔΕΥΑΘ, Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΕΥΑΘ: Πρόταση για ένταξη του έργου «Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε. Πλαταιών» στο «Πρόγραμμα Τρίτσης»

Με την αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν επί δεκαετίες τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, ο Δήμος Θηβαίων εκπόνησε «μελέτη κατασκευής βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης της Δ.Ε. Πλαταιών του Δ. Θηβαίων», η οποία και διαβιβάσθηκε στη Δημόσια Επιχείριση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας(ΔΕΥΑΘ). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη κατασκευής των προβλεπόμενων έργων ανέρχεται σε 11.785.125,60 ευρώ.

Η ΔΕΥΑΘ κατέθεσε πρόταση για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ02 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».

Το συνολικό έργο αποτελείται από επτά υποέργα:

  • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ
  • Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ
  • Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ»
  • Σύνδεση με δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ των εγκαταστάσεων του έργου «κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ»
  • Σύνδεση του βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων με το δίκτυο ύδρευσης ΔΕΥΑΘ
  • Μετατοπίσεις ΟΚΩ κατά την εκτέλεση του έργου «κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ»
  • Παροχή τεχνικών υπηρεσιών των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων-μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου «κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Πλαταιών Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΥΑΘ»

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑΘ ΕΔΩ