Ανακοινώσεις ΔΕΥΑΘ, Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΕΥΑΘ: «Επικίνδυνη είναι η παραπληροφόρηση και όχι το νερό του Δήμου Θηβαίων»

Σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα της «RealNews» που φέρει τον τίτλο «Επικίνδυνο νερό σε 27 περιοχές» στο οποίο αναφέρονται οι περιοχές της Ελλάδος στις οποίες εντοπίζεται υπέρβαση του ορίου των 10 mg/L νερού σε νιτρικά άλατα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Θήβας, η ΔΕΥΑΘ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι δεν υφίσταται κίνδυνος της υγείας τους από την κατανάλωση του νερού στο σύνολο του Δήμου Θηβαίων.
Η ΔΕΥΑΘ τηρώντας την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, έχει συνάψει σύμβαση και συνεργάζεται με το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αποστέλλοντας περιοδικά δείγματα πόσιμου νερού από όλες τις Δημοτικές Ενότητες, τα δε αποτελέσματα των αναλύσεων καταδεικνύουν ότι το πόσιμο νερό στον Δήμο της Θήβας είναι κατάλληλο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι δε προσβάσιμα τα στοιχεία αυτά μέσω της Ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΘ.
Σε επικοινωνία μετά το εν λόγω δημοσίευμα με τον καθηγητή και διευθυντή του του Εργαστηρίου Υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μιχ. Λεοτσινίδη, δόθηκαν σημαντικές επιστημονικές πληροφορίες και αποσαφηνίσεις, οι οποίες καταρρίπτουν το ως άνω δημοσίευμα.
Από την απάντηση του κ. Μιχ. Λεοτσινίδη η οποία είναι συνημμένη στο παρόν και σε συνδυασμό με τις μετρήσεις στο σύνολο του Δήμου Θηβαίων, οι οποίες είναι πολύ μικρότερες από το προβλεπόμενο όριο που η νομοθεσία θέτει για την ύπαρξη νιτρικών αλάτων ανά Lνερού, (η ανώτερη τιμή δεν ξεπερνά το ήμισυ του προβλεπόμενου ορίου και μόνο για τις περιοχές που υδροδοτούνται μέσω γεωτρήσεων), προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους καταναλωτές.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νιτρικά, που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου του 2018 και στην στην οποία το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται, αφορά στα στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη για την περίοδο 2012-2015. Δεδομένου ότι το επιτρεπόμενο όριο νιτρικών στην Ελλάδα και στην ΕΕ είναι 50mg/L, οι δε μετρήσεις στον Δήμο Θηβαίων, τόσο για το ως άνω χρονικό διάστημα όσο και οι πρόσφατες είναι πολύ χαμηλότερες του ορίου αυτού, καταδεικνύουν ότι το πόσιμο νερό του Δήμου Θηβαίων είναι ασφαλές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Οι συχνές δειγματοληψίες του πόσιμου νερού είναι επιτακτικές προκειμένου να υπάρχει διαρκής γνώση της ποιοτικής κατάστασης του, παράλληλα δε, θα πρέπει να υπάρξουν και δράσεις με σκοπό μίας λελογισμένης και ισορροπημένης λίπανσης του εδάφους, στην οποία οφείλεται η μόλυνση του πόσιμου νερού από νιτρικά άλατα.
Η γενική αναφορά του εν λόγω δημοσιεύματος στην πόλη της Θήβας για υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων σε νιτρικά άλατα στο πόσιμο νερό, είναι ανεδαφική και ανακριβής, δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και δημιουργεί αδικαιολόγητη ανασφάλεια στους πολίτες, η δε τιμή των 21,1mg/L δεν αφορά το σύνολο του Δήμου παρά μόνο περιοχές που υδροδοτούνται μέσω γεωτρήσεων, το οποίο και αυτό το όριο είναι ασφαλές και δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι επικίνδυνο το νερό του Δήμου μας, αλλά επικίνδυνη είναι η λανθασμένη πληροφόρηση του υπογράφοντος το επίμαχο άρθρο, με το οποίο παραποιείται η πραγματικότητα και τα επιστημονικά δεδομένα. Η πληροφόρηση του πολίτη σχετικά με θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας θα πρέπει να γίνεται μετά από ενδελεχή έρευνα των επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων και όχι στο πλαίσιο της προσωπικής αξιολόγησης εκάστου ενός χωρίς επιστημονικές γνώσεις, διότι με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε σε παραπληροφόρηση της κοινωνίας.
Η ΔΕΥΑΘ όσον αφορά την εμπλοκή της στο δημοσίευμα της «RealNews» αναμένει όπως αποκατασταθεί η αλήθεια και το εν λόγω άρθρο ανακληθεί.
Στόχος της ΔΕΥΑΘ και στον προγραμματισμό της είναι η υδροδότηση όλων των Δημοτικών Ενοτήτων από το κανάλι του Μόρνου και έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ για εκπόνηση μελετών. Ήδη εκπονείται μελέτη για την υδροδότηση από το Μόρνο της Τοπικής Κοινότητας Μουρικίου-Πλατανακίου και έπεται αυτής της Τοπικής Κοινότητας Υπάτου.
Επίσης η ΔΕΥΑΘ έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, αντικατάσταση και βελτίωση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης (Αλική-Αγ. Νικόλαος, Βάγια), με σκοπό την επαρκή και ποιοτική υδροδότηση των κατοίκων.
Η ΔΕΥΑΘ χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στέλνοντας μήνυμα προς όλους του πολίτες του Δήμου Θηβαίων και διαβεβαιώνοντάς τους ότι διασφαλίζει την ποιότητα και ποσότητα του νερού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού και των υδάτινων πόρων και η προστασία τους από μολυσματικές επιβαρύνσεις προστατεύουν την ίδια τη ζωή.
Η αξία του νερού στην περίοδο της πανδημίας αναδείχθηκε περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Οφείλουμε όλοι μας, φορείς και πολίτες να επιδείξουμε τον πρέποντα σεβασμό στο αγαθό αυτό και να συνδράμουμε στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί το νερό είναι το περιβάλλον, είναι η ίδια η ζωή……

Για τη ΔΕΥΑΘ
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βόλης