Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΕΥΑΘ: ΑΤΟΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Ή ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήβας ανακοινώνει τη δυνατότητα άτοκης εξόφλησης ή ευνοϊκής ρύθμισης για τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις των χρηστών (ιδιοκτητών και υπόχρεων) των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με το νόμο 4321/2015και την με αριθ. απόφαση 38/26-3-2015 του Δ.Σ.

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης θα μπορεί να φτάσει τις εκατό (100) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι ευρώ (20€). Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί και εκδοθεί έως και 26/5/2015. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται απαλλαγή (100%) από προσαυξήσεις.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στις νέες ρυθμίσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 26/5/2015.

Επίσης σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστος δόσης έως και τις 27/4/2015 θα χορηγείται ισόποση απαλλαγή από προσαυξήσεις της οφειλής.

Όσοι είναι ήδη σε διακανονισμό έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτημα για να υπαχθούν στις νέες βελτιωμένες ρυθμίσεις για το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. παρακαλεί τους χρήστες (ιδιοκτήτες ή υπόχρεους) να ανταποκριθούν και να εξοφλήσουν ή να προβούν στη ρύθμιση των οφειλών τους, προκειμένου να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από το νόμο και τον κανονισμό της επιχείρησης για την άμεση είσπραξη οφειλών.
Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. παρακαλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν είναι υπόχρεοι κατανάλωσης αλλά το ενοικιάζουν ή το παραχωρούν, να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση προκειμένου να ενημερωθούν για την ύπαρξη οφειλών.

Πληροφορίες στο Τμήμα Καταναλωτών, τηλ. 2262022547.