Διακηρύξεις ΔΕΥΑΘ, Προσλήψεις προσωπικού

ΔΕΥΑΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Τετάρτη 21/07/2021 έως την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ ΣΟΧ 1-2021_signed_ΑΔΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ