Διακηρύξεις ΔΕΥΑΘ, Προσλήψεις προσωπικού

ΔΕΥΑΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων.

Η σύμβαση είναι διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Μέχρι τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00

ΔΕΥΑΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 0380_signed