Προσλήψεις προσωπικού

ΔΕΥΑΘ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ(8) ΜΗΝΩΝ – ΑΤΟΜΑ 10

Η ΔΕΥΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων.
Αφορά συγκεκριμένα στην πρόσληψη τριών (3) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού, ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικού Καταμετρητή και έξι (6) ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Παρασκευή 29/07/2022 έως και τη Δευτέρα 08/08/2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας, Τ.Κ. 32200 – Θήβα, απευθύνοντάς την στην Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία, υπόψη κου Λαμπρόπουλου Νεκτάριου (τηλ. επικοινωνίας: 2262022547)

ΔΕΥΑ_ΘΗΒΑΣ_ΣΟΧ2_2022_Ανακοίνωση_1423_signed

PARARTIMA10621

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΟΧ2__ΔΕ_ΥΕ_ΣΟΧ2.2022