Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αναφορικά με δημοσίευμα για τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων

Αναφορικά με δημοσίευμα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθ. Σκούμα, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, για τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του Δήμου Θηβαίων, ως απάντηση επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Ο Προϋπολογισμός (Π/Υ) του Δήμου οικονομικού έτους 2015 συντάχθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 (ΦΕΚ 2059/ Β’/29-7-2014) με θέμα παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ Δήμων οικονομικού έτους 2015.

Ειδικότερα τηρήθηκαν οι αρχές που είναι υποχρεωτικές για όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι Δήμοι που είναι οι εξής:

1. Αρχή της ετήσιας διάρκειας
Οι δημοσιονομικές πράξεις του Π/Υ αναφέρονται σε όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους
2. Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας
Τα έσοδα και έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο Π/Υ πρότυπα
3. Αρχή της ειδίκευσης του Π/Υ και της ειδικότητας των πιστώσεων
Αναλυτικός προσδιορισμός- κατάταξη εσόδων- εξόδων με υποχρεωτική ειδικευμένη χρήση πίστωσης.
4. Αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του Π/Υ
Πρόβλεψη εσόδων- εξόδων σε πραγματική βάση χωρίς υπερεκτιμήσεις ή υποτιμήσεις πραγματικών στοιχείων

Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Π/Υ υποβάλλεται υποχρεωτικά προς έγκριση στο Υπ. Εσωτερικών και σε περίπτωση μη τήρησης επακριβώς των προβλεπόμενων από τις διατάξεις και οδηγίες, δεν γίνεται δεκτός και απορρίπτεται. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος δεν μπορεί στη συνέχεια να λειτουργήσει. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Δημοτική Αρχή κατέθεσε και το Δημοτικό Συμβούλιο στις 14-11-2014 ψήφισε έναν Π/Υ που είναι ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ και ΑΚΡΙΒΗΣ, όπως παραδέχθηκε ακόμη και η αντιπολίτευση, σε αντίθεση με τους Π/Υ παλαιότερων ετών, που κατά κανόνα ήταν πλασματικοί και μη εφαρμόσιμοι.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αποφασίσαμε να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, που καταβάλλουν οι δημότες στο Δήμο και να διατηρήσουμε σε ισχύ τις προηγούμενες αποφάσεις περί μείωσης…