Νέα – Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τμήμα : Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
Πληροφορίες: Τσιφής Γεώργιος
Τηλεφ. : 22613-50175
Fax. : 22610-21758
E-mail :U10201@minagric.gr

1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΑΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Δ.Γ.Π.) καταρτίστηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. Μαγνησίας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς, με σκοπό την ενημέρωση τους, για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας..
Υφιστάμενη κατάσταση – Διαπιστώσεις.
1. Η ανάρτηση των φερομονικών παγίδων ολοκληρώθηκε, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις περιοχές βαμβακοκαλλιέργειας της Π.Ε. Βοιωτίας. Οι περιοχές ανάρτησης επιλέχθηκαν με βάση τη συχνότητα εμφάνισης τόσο του πράσινου, όσο και του ρόδινου σκουληκιού, κατά τις πέντε (5) τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους.
2. Οι βαμβακοκαλλιέργειες, βρίσκονται στο στάδιο του σχηματισμού χτενιών και των πρώτων ανθέων.
3. Οι συλλήψεις των φερομονικών παγίδων είναι μέχρι τώρα ιδιαίτερα χαμηλές, ως μηδενικές, τόσο για το πράσινο, όσο και για το ρόδινο σκουλήκι. Εξαίρετη αποτέλεσε η περιοχή Τανάγρας, όπου εμφανίζεται μία περιορισμένη δραστηριότητα των ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού.
4. Μηδενικά είναι επίσης και τα ευρήματα από τις μέχρι τώρα δειγματοληψίες και τους επιτόπιους ελέγχους που διενήργησαν οι Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την παρουσία προνυμφών και προσβολών από τους ανωτέρω εχθρούς.
5. Μέχρι τώρα δεν έχει παρατηρηθεί και δεν έχει αναφερθεί η παρουσία άλλων εντομολογικών εχθρών (λύγκος, αφίδες, θρίπες, ακά…