Αγγελίες Ευρέσεως Εργασίας

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων ενενήντα τριών (393) συνολικά θέσεων με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας σε όλη την επικράτεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Θέσεων της Προκήρυξης, για την περιοχή της Θήβας οι θέσεις αφορούν πέντε(5) Ηλεκτροτεχνικούς Δικτύων Δ.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην
παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:
αρχίζει στις 16.06.2022 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 06.07.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ ΕΔΩ