Νέα – Ανακοινώσεις

Δείτε ποια προγράμματα δια βίου μάθησης θα πραγματοποιηθούν Απρίλιο-Μάιο στο Δήμο Θηβαίων

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Δήμου Θηβαίων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης υλοποιεί δωρεάν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.Το Έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους.

Κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάϊο το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Θηβαίων έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης. Αναλυτικά προσφέρονται:

Ιστορία της Τέχνης (25Ω)
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων (25Ω)
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (50Ω)
Δημιουργία Ιστοσελίδας (50Ω)
Ιταλικά για τον Τουρισμό (25Ω)
Γαλλικά για τον Τουρισμό (25 Ω)
Ισπανικά Για τον Τουρισμό (25Ω)
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων (25Ω)
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση (25Ω)
Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων (25Ω)
Αστικοί λαχανόκηποι (25Ω)
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25Ω)

Στα προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Τμήματα μάθησης πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. Οι μέρες και ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων διαμορφώνονται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Για την ένταξη στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (επισυνάπτεται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου).
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε :

ΚΔΒΜ Θηβαίων Κύπρου 3 Θήβα