Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Υποχρέωση ιδιοκτητών για τον καθαρισμό των οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο

αντιπυρική περίοδος - ξερά χόρτα

Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου για το 2021 ( 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες οικοπέδων σε όλη τη ζώνη του Δήμου Θηβαίων την υποχρέωση για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος 3852/2010 και οι ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις περί καθορισμού προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι με ευθύνη και δαπάνη τους, να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς και αποψιλωμένους, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Οι ιδιοκτήτες έχουν ευθύνη και υποχρέωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να προχωρήσουν στον άμεσο καθαρισμό και την κοπή των χόρτων στα οικόπεδά τους, όσες φορές χρειαστεί έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά.

Ο Δήμος Θηβαίων παρακαλεί τους δημότες να προβούν στον καθαρισμό των χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων, κ. Ιωάννη Στέρπη, στο τηλέφωνο 22623-50642.