Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών

Δήμος Θηβαίων

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία «HELLASOD GROUP SA» τη σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων», στη ΣΑΕΠ 066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ΚΑ: 2018ΕΠ06600020 συνολικού προϋπολογισμού 898.794,16 € και ποσό σύμβασης 878.367,02 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η πράξη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Θηβαίων και συγκεκριμένα στα γήπεδα Καπαρελλίου, Βαγίων Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών. Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα, τελευταίας γενιάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, και των κατάλληλων υλικών πλήρωσης και γραμμογράφησης, καθώς και την μεταφορά και τοποθέτησή τους στους χώρους των γηπέδων και την γραμμογράφηση αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Ο Δήμαρχος Θηβαίων δήλωσε ότι «ο Α’ και Β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με απώτερο στόχο την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων ούτως ώστε να καταστούν πιο εύχρηστοι και ασφαλείς για τους πολίτες του Δήμου».