Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών μέσω της LINGUAPHONE

Ο Δήμος Θηβαίων από τον Μάρτη του 2019, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α. Δ.Σ. 35/2019), συμμετέχει στο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών σε συνεργασία με την LINGUAPHONE και την υποστήριξη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), αναγνωρίζοντας ότι στη σύγχρονη εποχή η διγλωσσία και ειδικά η γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητο εφόδιο για την αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο πρόγραμμα αφορά πρωτίστως τη δυνατότητα παροχής του εν λόγω προγράμματος σε οικονομικά ασθενέστερους δημότες και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για τις οποίες ο Δήμος καλύπτει πλήρως την ετήσια συνδρομή, συναισθανόμενος ότι το κόστος εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας είναι δυσβάσταχτο για τις συγκεκριμένες ομάδες.

H μέθοδος της Linguaphone περιλαμβάνει δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα: το English Course, που αφορά την εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το Business English, που αφορά τη βελτίωση δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearning/digital school της Linguaphone.

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3, Θήβα, τηλέφωνα 2262350604 & 603)
Πέρα όμως των ανωτέρω ομάδων δημοτών, στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών της Linguaphone μπορούν να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι δημότες ή επιχειρήσεις περιοχής Δήμου Θηβαίων (και φροντιστήρια ξένων γλωσσών) με μία οικονομική συμμετοχή που θα επωμιστούν οι ίδιοι (2 ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ), φιλική τιμή την οποία εξασφάλισε το ΕΔΔΥΠΠΥ. Πολίτες ή οι Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, πρέπει να στείλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής με email: dalexandridis@eddyppy.gr ή fax:2106105641 και στη συνέχεια θα ενημερωθούν για την οικονομική συμμετοχή τους και την παραλαβή των κωδικών τους. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106105472 και 2108067888 (εσ. 24)