Προσλήψεις προσωπικού

Δήμος Θηβαίων: Πρόσληψη 5 εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον Δήμο Θηβαίων, από 21 έως 23 Δεκεμβρίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

AITHΣΗ