Προσλήψεις προσωπικού

Δήμος Θηβαίων: Πίνακας κατάταξης και πίνακες απορριπτέων της ΣΟΧ3/2020

Πίνακας κατάταξης και πίνακες απορριπτέων της ΣΟΧ3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ3-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ