Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Νέα παράταση για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 30-9-2020

Η Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θηβαίων ενημερώνει ότι παρατάθηκε μέχρι 30.9.2020 η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων -ηλεκτροδοτούμενων και μη- χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού .

Σημειώνεται ότι μετά την πάροδο της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τα πρόστιμα.

Ως εκ τούτου καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου μας , εφόσον διαπιστώνουν διαφορά ανάμεσα στα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους με αυτά που δηλώνονται στον λογαριασμό του ρεύματος, να προβούν σε αίτηση διόρθωσης αυτών μέχρι την 30-9-2020, μέσω της ειδικής εφαρμογής tetragonika.govapp.gr που έχει ενεργοποιηθεί και τεθεί στη διάθεση του κοινού. Σε διόρθωση επίσης καλούνται να προβούν εφόσον το ακίνητό τους έχει δηλωθεί για διαφορετική χρήση από την πραγματική.

Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 01.01.2020.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση (διαθέσιμη εδώ: https://thiva.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-Τ.Μ.-Ν.-4647-2019.doc )
2. Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
3. Τίτλος ιδιοκτησίας
4. Πρόσφατο Ε9
5. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου καθημερινά κατά τις ώρες 9.00-13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας στα τηλ: 2262 350 623 και 2262 350 624.