Νέα – Ανακοινώσεις

Δήμος Θηβαίων: Νέα έργα πνοής 7.634.416,71 ευρώ

Δήμος Θηβαίων: Νέα έργα πνοής 7.634.416,71 ευρώ

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών τόσο από τη Δημοτική Αρχή (συνεχείς συναντήσεις και έγγραφα προς τον Περιφερειάρχη και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (ωρίμανση έργων, σύνταξη τεχνικών περιγραφών και τεχνικών δελτίων κλπ), εγκρίθηκε η χρηματοδότηση εννέα (9) έργων του Δήμου Θηβαίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 7.634.416,71 ευρώ.

Τα έργα που εγκρίθηκαν και έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης- αποχέτευσης, αθλητισμού, τουρισμού και οδοποιίας είναι τα ακόλουθα:

Δείτε εδώ τα έργα

Με αφορμή την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Με την αμέριστη συνεργασία και βοήθεια του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη, συνεχίζουμε στον Δήμο Θηβαίων την υλοποίηση πολύ σημαντικών έργων για την περιοχή μας με όραμα και στόχο, με προσήλωση, συνέπεια και εργατικότητα.
Θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, ότι οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας, καθημερινής και επίπονης εργασίας και προετοιμασίας αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει με βάση το όραμά της, ιεραρχεί τις προτεραιότητες και αξιοποιεί κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης και οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται συμμέτοχοι και κινητήριος δύναμη στη διαδικασία της υλοποίησης των στόχων και των έργων. Όλοι μας μπαίνουμε κάτω από την ίδια ομπρέλα, γινόμαστε ομάδα και συνεργαζόμαστε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Είμαι ι…