Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Ενημέρωση για τη λειτουργία υπαίθριων αγορών από 17 έως 28/6

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρ. 2 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2401/τ’Β/17-6-2020) σχετικά με τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, ισχύουν πλέον τα ακόλουθα:
Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
1. Για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:
α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.
2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Ως εκ τούτου δεν υφίσταται ο περιορισμός των συμμετεχόντων πωλητών που ίσχυε μέχρι την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ. Επομένως, το Σάββατο 20/6/2020 η Λαϊκή Αγορά Θήβας επί της οδού Περγάμου θα λειτουργήσει με το σύνολο των πωλητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν, τηρώντας όμως τα απαραίτητα μέτρα.

Πίσω στη λίστα