Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας χωρίς αποκλεισμούς

Στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας χωρίς αποκλεισμούς και σύμφωνα με οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, περί συμπερίληψης στο σχεδιασμό ανάσχεσης του κορωνοϊού των Δήμων και των καταυλισμών ΡΟΜΑ, ο Δήμος Θηβαίων προχώρησε, τη Δευτέρα 30/3/2020, στις ακόλουθες ενέργειες στον οικισμό των ΡΟΜΑ:

• Καθαριότητα (απομάκρυνση απορριμμάτων κ.α)
• Προληπτική Απολύμανση για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού με υδροφόρα και άλλα μέσα
• Παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με έμφαση σε εστίες όπως φρεάτια ομβρίων, βόθρους, διάφορες ανθρωπογενείς εστίες και όπου αλλού κρίθηκε αναγκαίο

Επίσης, οι ΡΟΜΑ έχουν ενημερωθεί από τα στελέχη του Κέντρου Στήριξης Ρομά και ευπαθών Ομάδων της ΔΗΚΕΘ για τα μέτρα προφύλαξης από τον ιό που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ, για τα κυβερνητικά μέτρα περί απαγόρευσης κυκλοφορίας και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μετακίνησης, που πρέπει να έχουν μαζί τους, εάν πρόκειται να μετακινηθούν και μόνο για τους λόγους που επιτρέπεται η μετακίνηση.

Ο Δήμος Θηβαίων ευχαριστεί θερμά για τη συνδρομή τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βοιωτίας, το Αστυνομικό Τμήμα Θηβών και το Τμήμα Ασφάλειας Θηβών.