Νέα – Ανακοινώσεις

Δήμος Θηβαίων: Δύο (2) ακόμα παιδικές χαρές στο πάρκο Χρυσορρόα και την πλατεία Αγ. Θεοδώρων Θήβας

Δήμος Θηβαίων: Δύο (2) ακόμα παιδικές χαρές στο πάρκο Χρυσορρόα και την πλατεία Αγ. Θεοδώρων Θήβας

Σε συνέχεια υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης 2.2 του Μέτρου 2 «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» του ?ξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» του Πράσινου Ταμείου, εντάχθηκε η ακόλουθη πράξη:
Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ Θήβας, συνολικού προϋπολογισμού 169.184,15 € εκ των οποίων το ποσό των 79.181,60 € θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και το ποσό των 90.002,55 € θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θηβαίων. Η ενταγμένη πράξη θα εκτελεστεί στη ΔΕ Θήβας και αφορά στην κατασκευή δύο παιδικών χαρών: μία (1) στο βιοκλιματικό πάρκο Χρυσορρόα Θήβας, εμβαδού 205,87 τ.μ. χωροθετούμενο σχεδόν στο κέντρο του πάρκου, νότια της οδού Οιδίποδος και μία (1) παραπλεύρως της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων, εμβαδού 180,42 τ.μ., νότια της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων και δυτικά του νερόμυλου.
Μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες (εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα ΔΘ και Δημοτικό Προϋπολογισμό), θα προετοιμασθούν τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου