Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Διορθωτικές παρεμβάσεις σε σχολεία και πλακόστρωτες επιφάνειες κοινόχρηστων χώρων

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων σε σχολικά κτίρια, πεζοδρόμια και πλακόστρωτους δρόμους.

Το Τμήμα έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα διορθωτικές παρεμβάσεις/συντηρήσεις σε διάφορα δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια, με εργασίες ελαιοχρωματισμού, αποκατάσταση βλαβών σε υδραυλικά συστήματα και σειρά άλλων οικοδομικών εργασιών. Στόχος είναι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα και τα σχολεία να είναι εγκαίρως έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές τον Σεπτέμβρη.

Παράλληλα, αποκαθίστανται φθορές σε πεζοδρόμια, πλακόστρωτους δρόμους και πλατείες στο κέντρο και σε διάφορες συνοικίες της πόλης των Θηβών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις σπασμένων πλακιδίων/κυβόλιθων και τοποθέτηση νέων, επιδιορθώσεις και αρμολόγηση, όπου κρίνεται απαραίτητο.