Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Διευκρινίσεις για τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στην Π.Ε. Βοιωτίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 39/Β που εκδόθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 2021, επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, τα οποία προβλέπουν τα εξής:
Περιορισμός κυκλοφορίας: Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών, με εξαίρεση τη μετακίνηση για επαγγελματικούς λόγους ή για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών.
Τα έκτακτα μέτρα για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ισχύουν από την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 5:59 π.μ.
Ειδικότερα ως προς τις μετακινήσεις των πολιτών ισχύουν τα εξής:
– Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, πάρκα και άλση.
Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας: Από τις 5.00 έως τις 18:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λειτουργεί γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα. Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του υπουργείου Παιδείας, νηπιαγωγεία, δημοτικά και σχολεία Ειδικής Αγωγής λειτουργούν διά ζώσης από τις 11 Ιανουαρίου, όπως και οι παιδικοί σταθμοί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας.  θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας. ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπό-θεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη.

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας: Από τις 18:00 έως τις 05:00 απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση πολιτών εντός της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εξαιρουμένων των εργαζομένων, οι οποίοι θα μπορούν μόνο να μετακινούνται από την οικία τους προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη.
Από τις 18:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο.
Για την κατ΄εξαίρεση μετακίνηση, ο πολίτης πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή(είτε από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr είτε με την αποστολή sms στον ειδικό αριθμό 13033).

Μετακινήσεις εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας: Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία)

Όσον αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων:
– Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17.30
– Στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας της παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), καθώς και του λιανικού εμπορίου βιβλίων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.),
– των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίησης νυχιών κ.λπ.,
– των δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και
– των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
– Αναστέλλεται κάθε δραστηριότητα του ν.4497/2017(Α΄171), που αφορά λαϊκές αγορές και πλανόδιο εμπόριο.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ