Τα Νέα του Δήμου

Διανομή αντισηπτικών σε γυμνάσια και λύκεια

Συσκευασίες αντισηπτικών ξεκίνησε να διαμοιράζει ο Δήμος Θηβαίων στις εκπαιδευτικές δομές της περιοχής ευθύνης του (γυμνάσια, λύκεια, ΣΔΕ, ΙΕΚ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 50433/Β4/2-5-2020 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις σχετικές οδηγίες αυτής.

Η διανομή πραγματοποιείται μέσω του Γραφείου Παιδείας του Δήμου και οι ποσότητες που παραλαμβάνει ο/η Διευθυντής/τρια έκαστου σχολείου καθορίζονται με την ως άνω απόφαση.