Νέα – Ανακοινώσεις

Δήμος Θηβαίων: Δηλώσεις συμμετοχής για πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών μέσω της LINGUAPHONE

Δήμος Θηβαίων: Δηλώσεις συμμετοχής για πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών μέσω της LINGUAPHONE

Τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών σε συνεργασία με την LINGUAPHONE και την υποστήριξη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), στο οποίο είναι μέλος ο Δήμος μας, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο (Α. Δ.Σ. 35/2019), αναγνωρίζοντας ότι στη σύγχρονη εποχή η διγλωσσία και ειδικά η γνώση των Αγγλικών είναι απαραίτητο εφόδιο για την αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο πρόγραμμα αφορά πρωτίστως τη δυνατότητα παροχής του εν λόγω προγράμματος σε οικονομικά ασθενέστερους δημότες και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για τις οποίες ο Δήμος θα καλύψει πλήρως την ετήσια συνδρομή, συναισθανόμενος ότι το κόστος εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας είναι δυσβάσταχτο για τις συγκεκριμένες ομάδες.

H μέθοδος της Linguaphone περιλαμβάνει 2 εκπαιδευτικά προγράμματα: το English Course, που αφορά την εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το Business English, που αφορά τη βελτίωση δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elearning/digital school της Linguaphone.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων (Κύπρου 3, Θήβα, τηλέφωνα 2262350604 & 603)

Πέρα όμως των ανωτέρω ομάδων δημοτών, στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών της Linguaphone μπορούν να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι δημότες ή επιχειρήσεις περιοχής Δήμου Θηβαίων (και φροντιστήρια ξένων γλωσσών) με μία οικονομική συμμετοχή που θα επωμιστούν οι ίδιοι (2 ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ), φιλική τιμή την οποία εξασφάλισε το ΕΔΔΥΠΠΥ. Πολίτες …