Προσλήψεις προσωπικού

Δήμος Θηβαίων: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης (3) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Κοινότητας.

Αιτήσεις από 13/1/2021 έως 22/1/2021. Υποβολή αιτήσεων ΜΟΝΟ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΟΧ 320 doc ΕΓΚΡΙΣΗ (2)

ΑΙΤΗΣΗ (2)

pararthma_glwssomatheias__Α2_12_2020_el_GR (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 02 12 2019 (1) (3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020 (3)