Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Έναρξη εργασιών για τη δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βαγίων

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους δημότες του ότι ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησης και κατασκευή των οδοστρωμάτων σε διάφορες δημοτικές οδούς της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων.

Πρόκειται για αμιγές έργο βελτίωσης της οδοποιίας μέσω του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση της παρεχόμενης χρήσης των οδών.

Το έργο «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ», συμβασιοποιήθηκε στις 2/8/2019 με ανάδοχο την εταιρεία «ΛΑΤΩ ΑΤΕ.» στο ποσό των 49.276,37 με ΦΠΑ 24%. Η πίστωση προέρχεται από Ιδίους Πόρους και ΣΑΤΑ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται σε εννιά (9) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.