Νέα – Ανακοινώσεις, Τα Νέα του Δήμου

Δήμος Θηβαίων: Έγκριση του ΥΠΕΝ στην πρόταση για το Πολεοδομικό Σχέδιο των Βαγίων

ΒΑΓΙΑ

Ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση χρόνιων και κρίσιμων χωρικών προβλημάτων αποτελεί η έγκριση του προγράμματος εκπόνησης μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου(ΤΠΣ) για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Νίκου Ταγαρά, για την κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης 76 μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Έπειτα από πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος Θηβαίων, εγκρίθηκε η ένταξη και χρηματοδότηση της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Βαγίων, της μοναδικής Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Θηβαίων για την οποία δεν υπήρχε ΤΠΣ.

Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες ΤΠΣ θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, προστατευόμενες περιοχές, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών.
Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Η ένταξη της σχετικής μελέτης για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων αποτελεί στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να ισχύουν από κοινού οι ίδιες προϋποθέσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

«Η ΔΕ Βαγίων ήταν η μοναδική ΔΕ του Δήμου Θηβαίων, για την οποία δεν υπήρχε σχέδιο οικιστικής ανάπτυξης. Η ένταξη της μελέτης της Δ.Ε. Βαγίων στα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια είναι καθοριστικής σημασίας για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, που έχουν σχέση με τη αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θηβαίων, κ. Γ. Αναστασίου.