Προσλήψεις προσωπικού

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18/6 έως 25/6.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Θηβαίων (αρμόδια κ. Γαρυφαλλιά Κυρίκου τηλ. 2262350684, email: gkirikou@thiva.gr).

MX-M316NV_20210617_112039