Προσλήψεις προσωπικού

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Θηβαίων (αρμόδια κα Γαρυφαλλιά Κυρίκου τηλ. 2262350684, email: gkirikou@thiva.gr), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, από 1η Δεκεμβρίου έως και 7 Δεκεμβρίου.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.