Προσλήψεις προσωπικού

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 16 Μαΐου έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ.